Företagspoolen

Att vara sponsor på Araslöv innebär inte bara stora möjligheter att profilera sitt företag lokalt och nationellt utan även att kunna erbjuda sina anställda och kunder en stor golfupplevelse.

Våra sponsorpaket är utformade för att kunna möta olika krav och förväntningar hos företagen.

Om du vill veta mer detaljerat hur Araslöv och ditt företag kan hitta samarbetsvägar så kontakta gärna mig på telefon: 044-716 00, 0708-584080 eller gustaf@araslovgolf.se

Med vänlig hälsning
Gustaf Hagen