Välkommen till juniorgolf på Araslöv!

Vi har haft ett par fantastiska år och ser fram mot ett lika bra 2019 med många juniorer i träning. Vårt "Team Araslöv" lever vidare som ett lagnamn, en identitet för alla våra juniorer. Det ska vara enkelt att börja spela golf för ungdomar på Araslövs GK och vi ska lägga stort fokus på att alla barn snabbt kommer ut och spelar på banan.
Vi ska se till att alla ungdomarna får det stöd som krävs för att skaffa sig officiellt handicap. Araslövs GK:s anläggning med personal och ledare ska arbeta för att behålla och om möjligt förbättra den gemytliga och välkomnande stämning som råder mellan medlemmar, personal och ledare.

Alla ungdomar ska känna sig sedda och som en viktig del av klubben. En viktig framgångsfaktor är träning i mindre grupper, så att tränare/ledare får mer tid för varje enskild individ i gruppen. De äldre ungdomarna ska hjälpa till vid träningar eller på annat sätt involveras i de yngre deltagarnas verksamhet.

Team Araslöv ska vara en ”garant” för sammanhållningen ungdomarna emellan i klubben.

Araslöv har en tydlig satsning mot att rekrytera, behålla och utbilda tjejer. Sedan 2013 bedriver vi specifik tjejträning i grupper med enbart tjejer som utbildas och instrueras av vår PGA-utbildade tränare Sara Eklund. 

Träning
Golfträning ska vara förknippat med undervisning och mycket glädje. Våra duktiga, utbildade tränare skapar en positiv och kreativ miljö med stort fokus på det sociala.

Mål
Målet med ungdomsverksamheten är att alla oavsett färdighet, ålder eller ambitionsnivå ska känna sig välkomna samt stimulerade av att delta.
När 2019 är slut siktar vi på att nedanstående mål har uppnåtts: 

  • Ökning av antalet juniorer som deltar i verksamheten.
  • Ökning av antalet utbildade ledare.
  • Kraftig ökning av ungdomar som klarar av att få officiellt handicap.
  • Samarbete med grundskolorna i Kristianstadsområdet, vi vill att alla elever i närområdet ska ha fått möjlighet att prova på golf.
  • Alla ungdomar som deltar i träningsverksamheten ska erbjudas någon form av lägerverksamhet under året.
  • Alla ungdomar som deltar i elitgrupperna ska kunna bli erbjuden någon form av golfträning året runt.
  • 2016-2018 gjorde vi extra insatser mot breddverksamheten. Möjligheten för att träna och tävla mer möjliggjordes under 2016-2018 och vi planerar att fortsätta denna satsning även 2019. 

 

Tävling
Det är jättekul att tävla! Som junior kan man tävla både i klubblag och individuellt, beroende på ålder eller spelnivå.

Skandia Tour First spelar man på lokal nivå inom Skåne precis som idag. Tävlingen är som tidigare över 18 hål och spelas utan hcp.

Skandia Tour Future kommer att spelas på 7 spelplatser per omgång. Skåne kommer att ha en spelplats per omgång i distriktet. På Future spelar pojkar och flickor 36 hål slagtävling över en dag bortsett från omgång 3 och 4 som spelas över två dagar med 54 hål.

Skandia Tour Elite har en spelplats i Sverige per omgång och kommer att få en omgång i Skåne under 2019. Elite utökas om vi jämför med dagens Skandia Tour Elit och får 156 spelare i startfältet. Tävlingen spelas med minst 54 hål per omgång och tävlingen löper över 3-4 dagar beroende på omgång.

Vi anordnar även tävlingar på klubben under flertal gånger per år, ett exempel är Sveriges största tävling, Skandia Cup. Samt att alla juniorer kan vara med i våra vanliga klubbtävlingar och tävla i en egen "juniorklass".

Vid frågor kontakta:
Reception: 044-716 00
max@araslovgolf.se