Tävlingsbestämmelser 2017

Anmälningsavgifter

Tävlingsgreenfee senior 200:-, junior 100:-

Startavgift senior 120:-, junior 80:-


Allmäna tävlingsbestämmelser

Det är respektive spelares eget ansvar att ha rätt HCP registrerat i Svenska Golfförbundets GIT-system. Alla har rätt att delta, men för att erhålla pris i klubbens tävlingar krävs minst 4 registrerade hcp-ronder under senaste 12 månaderna. Tävlings handicap krävs även för att få poäng i OOM.
Priser som ej hämtas, av spelare eller av tävlingsledningen godkänt ombud, i samband med tävling går vidare till nästa pristagare.
Tänk på våra sponsorer och deltag alltid vid prisutdelningen!

Anmälan/avanmälan
Anmälan sker via www.golf.se senast kl 18.00 tre dagar före tävling.

Spelare som utan godtagbara skäl uteblir från tävling skall betala anmälningsavgift.

Startlista anslås senast kl 12.00 dagen före tävling.

 

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att begränsa deltagarantalet samt att göra ändringar i programmet