Araslövs Klubbmästare

Klubb- och klassmästare för år 2016

HERRAR Gerardo Muno
DAMER Rosa Nilsson
   
D21  
D40  
D50  
D60  
   
H21  
H22  
H35  
H45  
H55  
H65  
H70  
H75