Lunch och föredrag av Psykolog Eva Palmér Wiklund ”Kvinnans tredje ålder”

Endast för damer 50+

Datum: 5/10

Kl. 12.30 lunch i restaurangen

Kl. 13.30 föredrag i loungen av psykolog Eva Palmér Wiklund. Ämne: ”Kvinnans tredje ålder” 

Pris: 150:-/p

Anmälan til receptionen, info@araslovgolf.se eller 044-71600