Styrelsen för verksamhetsåret 2017

Ordförande: Kenth Lindfors

Mail: lindfors.kenth@gmail.com

Tele: 070-812 83 02, 072-244 02 09

Kassör: Leo Kristensson

mail: lewakt@hotmail.com

tel: 044-242702, 0708-242702

Seriespelsansvarig: Bengt Svensson

mail: bengt.almhem@telia.com

tel: 070-518 78 06

Tävlingskommittén: Camilla Breitenfellner

mail: camilla.breitenfellner@gmail.com

tel: 070-817 63 76

Elit- och Juniorkommittén: Jörgen Karström

mail:  totte@inzoles.com

tel: 044-10 28 17

Medlemskommittén: Stefan Johansson

mail: stefan.johansson56@gmail.com

tel: 072-239 51 39

Informationsansvarig: Bertil Yvling

mail: bertil.yvling@telia.com

tel: 070-525 49 70