Styrelsen för verksamhetsåret 2018

Åsa Melkersson

Ordförande

Ansvarar för: Kontaktperson mot Svenska Golfförbundet
                    Kontaktperson mot Skånes Golfförbund
                   

Mail:

Tele:

Leo Kristensson

Kassör

Ansvarar för: Ekonomi

mail: lewakt@hotmail.com

tel: 044-242702, 0708-242702

Bengt Svensson

Ansvarar för: Seriespel damer och herrar
                    Kontaktperson mot Skånes Golfförbund seriespel

mail: bengt.almhem@telia.com

tel: 070-518 78 06

Kenth Lindfors

Ledamot

Ansvarar för: Klubbtävlingar
                    Handikapprevidering

mail: lindfors.kenth@gmail.com

tel: 070-812 83 02

Magnus Ringdahl

Ledamot

Ansvarar för: Kontakperson mot Junior & Elit

mail: 

tel:

Stefan Johansson

Ledamot

Ansvarar för: Kontakperson mot våra Sociala grupper
                    Onsdagsgolfen
                    Medlemsresa

mail: stefan.johansson56@gmail.com

tel: 072-239 51 39

Bertil Yvling

Sekreterare

Ansvarar för: Information på hemsidan
                    Protokoll

mail: bertil.yvling@telia.com

tel: 070-525 49 70