Hål 7

På hål 7 kommer vi alltså att anlägga ett avrinningsområde på höger sida istället för befintlig bunker. Den främre bunkern blir kvar, och efter uppstamning och avverkning omkring den så tror vi att hela hålet kommer att få en mer prydlig inramning.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Norra banan. 2019-11-01
Södra banan. 2019-10-25
Bunkrar 2018-03-16
Hål 7 2018-03-16
Ombyggnationer 2018-03-16