Medlemsformer 2019

Förstaårsmedlem 5 800 SEK - 500 SEK/mån

 • Fullvärdig medlem på Araslövs samtliga banor.
 • Ensamrätt när det gäller medlemstider helg innan 14:00. Se bokningsrutiner.
 • Medlem i sydpoolen
 • SvenskGolf tidningen
 • Gäller endast de som inte varit medlem på Araslöv sedan 2014.

Rekryteringskampanj för befintlig medlem

Om befintlig medlem rekryterar ny medlem (medlemsform 1, 2, 3 eller förstaårsmedlem som ej var medlem 2014) mottager denne medlem ett rangekort laddat med 30 hinkar per ny medlem (värde 540 SEK). Kampanjen gäller medlemmar av medlemskategori 1, 2, 3 och den befintliga medlemmen ska anmälas vid medlemsregistrering. Detta erbjudande kan ej kombineras med andra rabatter såsom gröntkortkurs m.m.


1. Fullvärdig medlem 
6 600 SEK - 567 SEK/mån

 • Fullvärdig medlem på Araslövs samtliga banor.
 • Ensamrätt när det gäller medlemstider helg innan 14:00. Se bokningsrutiner.
 • SvenskGolf tidningen
 • Medlem i sydpoolen

1.B. Fullvärdig medlem (ålder 85+) 3 500 SEK - 308 SEK/mån

 • Fullvärdig medlem på Araslövs samtliga banor.
 • Ensamrätt när det gäller medlemstider helg innan 14:00. Se bokningsrutiner.
 • SvenskGolf tidningen
 • Medlem i sydpoolen

2. Vardagsmedlem plus 5 400 SEK - 467 SEK/mån

 • Medlem på Norra/ Södra mån-fre, samt korthålsbana samtliga dagar.
 • Medlem vid helgspel, röda dagar samt Midsommarafton på Norra/Södra efter 14:00.
 • Övrig tid, ordinarie greenfee. OBS: ej medlemstider
 • Medlem i sydpoolen
 • Fritt spel på helger från den 26 okt - 22 mars.
 • Betalar ej greenfee vid helgtävling
 • SvenskGolf tidningen

3. Vardagsmedlem (samtliga åldrar) 4 900 SEK - 425 SEK/mån

 • Medlem på Norra/ Södra mån-fre, samt korthålsbana samtliga dagar.
 • Vid helgspel/röda dagar samt Midsommarafton på Norra/Södra gäller ordinarie greenfee. OBS: ej medlemstider
 • Medlem i sydpoolen
 • Fritt spel på helger från den 26 okt - 22 mars.
 • SvenskGolf tidningen

Olika medlemskapserbjudande kan ej kombineras.
Max antal aktiva: 1 000 (Gäller ej juniorer eller greenfeemedlemmar)
Max antal vardag: 500 (Gäller ej juniorer eller greenfeemedlemmar)
Autogiroavgift: 200 SEK/år
Ett medlemskap förbinder sig under ett kalender år och är fortlöpande.
Uppsägning mottages tacksamt i november inför kommande säsong.


4. Greenfeemedlem 
1 800 SEK - 167 SEK/mån

 • Medlemskap på korthålsbanan samtliga dagar samt 3 greenfeebiljetter på Norra/Södra.
 • Vid helgspel/röda dagar på Norra/Södra gäller ordinarie greenfee. OBS: ej medlemstider.
 • Ej medlem i sydpoolen
 • SvenskGolf tidningen

5. Studerande (mot årlig uppvisande av 40p/år) 3 000 SEK - 267 SEK/mån

 • Fullvärdig medlem på Araslövs samtliga banor.
 • Medlem i sydpoolen
 • SvenskGolf tidningen

6. Distansmedlem 2 400 SEK - 217 SEK/mån

 • Medlem på Norra/Södra mån-fre.
 • Vid helgspel/röda dagar samt Midsommarafton på Norra/Södra gäller halv greenfee. OBS: ej medlemstider
 • Medlem i sydpoolen
 • Bostad minst 80 km från Araslöv
 • SvenskGolf tidningen (med undantag för utlandet)

Juniormedlemskap
Samtliga juniormedlemskap är fullvärdiga medlemskap

 • Fullvärdig medlem på Araslövs samtliga banor.
 • Kan boka medlemstider under helg.
 • Medlem i sydpoolen
 • SvenskGolf tidningen

Ålder 22 - 26 år     3 000 SEK  (autogiro 267 SEK/mån)

Ålder 19 - 21 år     1 900 SEK (autogiro 175 SEK/mån)

Ålder 14 - 18 år     1 200 SEK
Ålder   0 - 13 år        600 SEK