Lokala regler 2019

LOKALA REGLER OCH LOKALA BESTÄMMELER 2019 FÖR ARASLÖVS GOLFKLUBB

Giltiga fr.o.m. 2019-04-24

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel samt följande Lokala regler:
1. Out of bounds (Regel 18.2)
1. Markeras med vita pinnar alternativt pinnar med vit topp.
2. De stenbelagda områdena och byggnaderna i klubbhusområdet är utanför banan.
2. Pliktområden (Regel 17)
1. Det röda pliktområdet på höger sida om Norra banans hål 11, som bara är definierat på en
sida, är oändligt.
3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
1. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under
spelet av Norra banans hål 1 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från
där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).
2. Träd med stödpinnar är oflyttbara hindrande föremål. Om bollens läge eller området för
spelarens stans eller avsedda sving påverkas av ovanstående måste spelaren droppa bollen
utan plikt, dock ej närmare hål.
4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som
mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas
enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa
fåror genom sanden.
5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas
bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt
regel 16.1.
6. Planteringar och områden skyddade av träflis räknas som mark under arbete från vilket
lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
7. Samtliga belagda vägar räknas som mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten
enligt regel 16.1.
b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som
oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Om ett sprinklerlock, på eller inom två klubblängder från green på det hål som spelas, befinner
sig i spellinjen mellan bollen och hålet, får spelaren erhålla lättnad utan plikt enligt följande:
 om bollen ligger utanför green, inte i ett hinder, och inom två klubblängder från
sprinklerlocket, får den lyftas, rengöras och droppas på den närmaste plats som
a. inte är närmare hål,
b. inte har sprinklerlocket i spellinjen och
c. inte är i ett hinder eller på green

 

 

c) Organiska delar av banan
1. Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.
2. Stengärdesgårdar.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid entrén till receptionen och på
hemsidan (www.araslovgolf.se).

LOKALA BESTÄMMELSER
1. Spikskor är förbjudet på Araslövs banor och klubbhusområden.
2. Bunkerkrattor ska efter användning läggas i bunkern i spelriktningen.