Lokala regler

1. Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

2. Alla fasta sprinklerlock är oflyttbara hindrande föremål och lättnad för störande inverkan kan erhållas enligt regel 24-2. Därutöver gäller att om ett sprinklerlock, på eller inom två klubblängder från green på det hål som spelas, befinner sig i spellinjen mellan bollen och hålet, får spelaren  erhålla lättnad utan plikt enligt följande: om bollen ligger utanför green, inte i ett hinder, och inom två klubblängder från sprinklerlocket, får den lyftas, rengöras och droppas på den närmaste plats som (a) inte är närmare hål, (b) inte har sprinklerlocket i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på green.

Markeringsförtydligande:

Vit banans gräns

Blå mark under arbete, MUA (även vit)

Gul vattenhinder 

Blå-vit MUA: spel förbjudet

Röd sidovattenhinder

Orange hindrande föremål

3. Avståndsmarkeringar på fairwaybevattningens sprinklerlock samt utplacerade avståndslock gäller till greenens mittpunkt. Avståndslocken är oflyttbara hindrande föremål. Boll får droppas enligt regel 24-2.

4. Om ett nyplanterat träd, försett med stödpinne, eller en prydnadsplantering markerad med blå-vit pinne, har hindrande inverkar på spelarens stans eller området för hans tänkta sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med regel 24-2b (Oflyttbara hindrande föremål). Bollen får rengöras när den lyfts.

5. Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen, betraktas som mark under arbete. Regel 25-1b är tillämplig.

6. Stengärdesgårdar är en organisk del av banan. Regel 24-2 är ej tillämplig. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet är MUA.

7. De stenbelagda områdena och byggnaderna i klubbhusområdet är utanför banan.

8. Spikskor är förbjudet på Araslövs banor och klubbhusområden.

9. Avståndsmätare är tillåtet att använda vid sällskapsspel och tävlingsspel om inte tävlingsledningen bestämt annat.

11. Bunkerkrattor ska efter användning läggas i bunkern i spelriktningen.

12. Södra banan: träfodret på hål 5 mellan bunker och vatten. Boll vid träfodret i bunkern på hål 5 får droppas enligt regel 24-2.

PLIKT FÖR BROTT MOT DE LOKALA REGLERNA 2 OCH 4: Matchspel - Förlust av hålet; Slagspel – Två slag