9

Par
4
Index
8
58
345m
56
318m
52
318m
48
266m
38
187m

9

Par
4
Index
8
58
345m
56
318m
52
318m
48
266m
38
187m

Hål 9

Ett dogleg höger med många bunkrar