8

Par
4
Index
4
58
338m
56
312m
52
269m
48
269m
38
233m

8

Par
4
Index
4
58
338m
56
312m
52
269m
48
269m
38
233m

Hål 8

Ett dogleg höger med vatten, par 4