5

Par
4
Index
12
58
332m
56
324m
52
324m
48
277m
38
228m

5

Par
4
Index
12
58
332m
56
324m
52
324m
48
277m
38
228m

Hål 5

Ett par 4 med vatten till höger