1

Par
5
Index
14
58
465m
56
457m
52
457m
48
367m
38
300m

1

Par
5
Index
14
58
465m
56
457m
52
457m
48
367m
38
300m

Hål 1

Ett par 5 med vatten till höger